top of page
Search
  • Writer's picturehoovinahole

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಭಾಗ್ಯ | ಹಂಚುಗುಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ |ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ | ಒಂದು ಅದ್ಬುತ ಶಾಲೆ ಬದಲಾವಣೆ

ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಚುಗುಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೈಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದೆ


8 views0 comments

Comments


bottom of page